Mange ønsker å endre navn av ulike årsaker. Dette er fullt mulig å gjøre i Norge. For å bytte navn må man ta kontakt med Folkeregisteret. Der vil man finne et skjema for navneendring. Man bør være klar over at noen etternavn er beskyttet, og at Folkeregisteret ikke aksepterer alle ord og betegnelser som fornavn.

Post Navigation