Skattekortet du mottar fra skattemyndighetene er basert på hva du tjente forrige år, og beregnet inntekt inneværende skatteår. Disse beregningene er ofte gale, og hvis du har mottatt et skattekort med feil skattetrekk kan du endre dette på Skatteetaten.no. Du må da fylle ut opplysninger om antatt inntekt for den kommende skatteåret. Det nye skattekortet ditt vil komme til din folkeregistrerte adresse i løpet av noen dager.

Post Navigation