Hvis du skal flytte så my du melde adressendring. Dette er nødvendig både for at Posten skal kunne sende deg post til riktig adresse, og det er også lovpålagt å melde flytting til Folkeregisteret.

Posten.no kan du melde permanent adresseending eller endre adresse midlertidig. Her kan du også velge å få videresendt post i en periode hvis du ønsker dette.

Du må også melde endret adresse innen åtte dager etter at du flyttet til Folkeregisteret. Dette kan du gjøre på Skatteetaten sine adresseendingssider.

Post Navigation