BMI (Body Mass Index) er en formel som regner ut forholdet mellom høyde og vekt. Dette viser igjen om en person regnes som over- eller undervektig.

Regnemåte og utregning av BMI:

( Vekt kg / ( Høyde m * Høyde m) ) = (x) BMI

Hva vil verdiene si?

BMI på under 18,5 = Undervektig

BMI på mellom 18,5 og 24,9 = Normal kroppsvekt

BMI på mellom 25 og 29,9 = Overvektig

BMI på mellom 30 og 34,9 = Fedme

Post Navigation