Bremselengden er den lengden et kjøretøy bruker på å stoppe fra man trykker ned bremsepedalen. Dette er nyttig kunnskap som kan redde liv.
Hvis du lærer deg å regne ut bremselengden, kan du også tilpasse kjøringen din slik at du blir en tryggere sjåfør. Men hvordan regner man egentlig ut bremselengden?

Bremselengden blir lengre jo høyere hastighet kjøretøyet holder.

Enkleste måten å regne bremselengde på er å bruke enkel hoderegning:

VINTERFØRE

Eks 1: 60 km/t vinterføre: 6×6 = 36 meter bremselengde.
Eks 2: 80 km/t vinterføre: 8×8 = 64 meter bremselengde.
Eks 3: 40 km/t vinterføre: 4×4 = 16 meter bremselengde.

SOMMERFØRE
Regn ut for vinterføre og del på 2.

Eks 1: 60 blir da 36m:2 = 18 meter bremselengde.
Eks 2: 40 blir da 16m:3 = 8 meter bremselengde.
Eks 3: 80 blir da 64m:2 = 32 meter bremselengde.

Post Navigation