En god CV er essensielt når man søker jobb. En cv gir arbeidsgiveren en kort oppsummering av din kompetanse og arbeidserfaring. Mange vet ikke hvordan man skriver en god CV, for eksempel studenter som skal ut i arbeidslivet for første gang. CV står for curriculum vitae. Hvordan skriver man en god CV?

Kort og presist

En viktig regel er at en cv skal være kort og presis, og gi et bilde av deg som person og arbeidstaker. En CV er det første inntrykket en arbeidsgiver får av deg, og det er derfor viktig at CVen er så bra som overhodet mulig. CVen er rett og slett inngangsbilletten til et jobbintervju. Jo mer ryddig og oversiktlig CVen er, jo mer ryddig vil du bli oppfattet som person.

Oppbygningen av en CV

En CV bør alltid starte med kontaktinformasjonen din.

Videre bør CVen inneholde opplysninger om eventuell utdanning; studiested og studieretning.

Videre bør CVen innholde opplysninger om arbeidserfaring. All arbeidserfaring kan tas med her, både friville og betalte jobber. Hvor mye arbeidserfaring som bør tas med varierer. Har du kun arbeidserfaring fra noen få steder bør du ta med alt. Har du derimot mye og variert arbeidserfaring bør du kun velge det som er mest relevant for jobben du søker på. En god CV er bygd opp med tanke på den spesielle stillingen du søker på.

Videre bør CVen innholde informasjon om verv fra organisasjoner og foreninger hvis du har hatt dette. Har du vært aktiv i et politisk parti bør for eksempel dette komme med på CVen. Frivillige verv ser bra ut for arbeidsgiver og viser at du er engasjert.

Videre bør du opplyse om språkkunnskaper, og også huske å forklare graden av kunnskap i hvert språk.

Videre bør Cven ha med opplysninger om IT-kunnskaper. IT er en viktig del av hverden på mange arbeidsplasser, og arbeidsgiver er interessert i å vite om dette.

Videre bør CVen inneholde generelle opplysninger om hobbyer og liknende, som kan gi arbeidsgiver inntrykk av deg som person.

Til slutt bør CVen liste opp noen referanser hvis du har dette. Typiske referanser er tidligere arbeidsgivere.

CVen skal være logisk oppbygd med tidsperioder. Arbeidsgiver skal på en enkel måte kunne lese hva du har gjort tidligere, og når du har gjort dette.

Under kan du laste ned en mal som viser seg et eksempel på hvordan en CV bør se ut.

Her kan du laste mal på en CV

Les også:

Post Navigation