En tale bør en tale vare i omtrent 4-7 minutter. Blir den lenger er faren tilstede for at folk mister oppmerksomheten, eller begynner å småprate. Selv om det er strengt uhøflig oppførsel, er det noe vi må forsøke å unngå å bli utsatt for. Klarer du å komprimere talen til 4-7 minutter vil også poengene komme tettere, og du vil kunne oppleve at folk ler og hygger seg.

Ofte er det ikke mangel på stoff til talen som er problemet – snarere tvert imot. Hvordan skal du klare å velge ut det viktigste, og hvordan skal du klare å få flyt i talen?

Å få til gode overganger og dermed skape en god sammenheng, kan være vanskelig. Det er ingen skam å søke hjelp til dette, for selv om du får hjelp til å «sy talen sammen», er det du som har funnet fram momentene til talen, og det er dusom legger siste hånd på verket.

Vær kort når du skal tale – det styrker ordets makt.
Jo mindre det blir pratet – dess mer blir det sagt.

Du har kanskje veldig mye du vil ha sagt, men er du så sikker på at det vil glede gjestene og jubilanten? Du bør trekke de store linjene og ikke gå så mye i detaljer, for ellers klarer verken jubilanten eller gjestene å henge med. Når det er mye som skjer, er det ikke så lett å lytte konsentrert.

Skal du være underholdende, bør du ikke si alt som ligger deg på hjertet. Mye av dette kan du si til jubilanten en annen gang, på enerom.

Det er heller ikke om å gjøre å være humoristisk. En seriøs tale kan vekke til ettertanke, og kan være en motvekt til andre, mer humoristiske/løsslupne taler.

Det er mer engasjerende å høre på en som har noe morsomt å fortelle, enn en som stotrer og stammer fram en kjedelig tale.

En festtale skal tegne et bilde av av jubilanten. Den skal ikke være en resymé av alt vedkommende har gjort og opplevd. De opplevelser som omtales, skal være med for å tydeliggjøre egenskapene som er typisk for jubilanten. Noen episoder kan selvfølgelig tas med bare fordi de er morsomme.

 

Post Navigation