Å ta skjermbilde betyr at man tar et bilde av det som er på dataskjermen sin med dataen, som lagres som en bildefil. Men hvordan tar man egentlig skjermbilde av skjermen sin?

Hvordan ta skjermbilde på PC

Hvis du ønsker å ta skjermbilde på en PC som kjører Windows gjør du følgende:

Ta bilde av hele skjermen: Trykk på PRINT SCREEN-knappen på tastaturet (på noen tastatur PRINTSCR, PRTSC eller PRTSCN)

Ta bilde av kun det aktive vinduet: Trykk på ALT+PRINT SCREEN-knappen.

Hvordan ta skjermbilde på MAC

Hvis du ønsker å ta skjermbilde på en MAC så gjør du følgende:

Ta bilde av hele skjermen: cmd + Shift + 3

Velg er utsnitt du vil ta bilde av: cmd + Shift + 4

Velg vinduet du vil ta bilde av: cmd + Shift + 4, så trykk mellomrom og velg vinduet du vil ta bilde av.

Post Navigation